Inrichten van het land

April 2008 gaan we aan de slag. De wei wordt geklepeld. Daarna is een groot deel van de wei opgehoogd met aarde uit de poel, die in de achterste wei is gegraven. De sloten zijn geveegd en hier en daar uitgebaggerd. Ook hebben we een nieuwe sloot laten graven en een buis laten leggen onder de tuin door naar een andere sloot. Zo hopen we alles wat droger te houden zodat we de wei langer kunnen gebruiken.

wei_maaiengraafmachine_op_vrachtautograafmachine_van_auto-afgraafmachine_op_weiwei_opgehoogdsloot_in_wei
de nieuwe sloot en de poel

Hoogstamfruitbomen

Op zaterdag 27 februari 2010 kunnen we acht bomen ophalen. Deze bomen krijgen we Landschapsbeheer Gelderland. Het zijn drie pruimenbomen (Czar, Endelse Blauwe en Reine Victoria), twee peren (Clapp's Favorite en Jut) en drie appelbomen (Benoni, Laxton's Superb enSchone van Boskoop). De ezeltjes zijn erg geïnteresseerd in het smakelijke hapje takken en begrijpen niet waarom ze steeds weggejaagd worden.

Klussen september/ oktober 2010

Eind september gaan we weer aan de slag rondom ons huis. De ezels en het paard krijgen binnenkort een nieuwe stal met uitloop naar buiten. We willen ook een paddock maken, zodat ze in de winter toch naar buiten kunnen. Hiervoor moeten allerlei voorbereidingen getroffen worden. Om te beginnen halen we grote wilgenstruiken weg op de plek waar de paddock moet komen en als we toch bezig zijn knotten we, samen met vrienden, drie wilgen, die veel te hoog zijn geworden.

Als één van de boomstammen op het zwempoeltje van de ganzen valt is de betonnen bak in tweeën. We laten deze, en de andere betonnen poeltjes in het ganzenweitje en in de ezelwei, verwijderen. Voor Ducky en Darwin laten we meteen een nieuwe poel graven, met aansluiting op de sloot, zodat het water steeds ververst wordt. De ganzen worden even opgesloten in een kooi.

Achter de toekomstige stal wordt een half verhard pad gemaakt van granulaat. De paddock wordt gemaakt met beschoeiing rondom en er wordt zand in gestort.

Tussen de paddock en de uitloop van de nieuwe stal wordt een betonnen pad gestort.

Ook op het pad naar achteren komt een nieuwe laag (fijne) granulaat. De paardenbak blijft toch te nat als het heeft geregend dus laten die draineren. Het lukt niet om de uigegraven grond naar de wei te brengen, omdat het te nat is. Later, na een drogere periode, wordt het graafwerk in de bak afgemaakt.

Ook achter in het land worden de sloten voor, achter en opzij op elkaar aangesloten en de sloot langs het pad wordt dieper gemaakt. In de dam komt een duiker en een grote struik wordt gespaard door de sloot eromheen te graven. Er ontstaat nu een klein eilandje.

Dit graafwerk en alle regen zorgt ervoor dat de wei verandert in een grote modderpoel. Daarom wordt ook hier het verdere graafwerk uitgesteld.

Nieuwe grond

In de eerste week van november 2010 is de wei opgehoogd. Het heen en weer rijden met de grond en het slechte weer hebben een enorme modderboel veroorzaakt. In totaal is er 1500 kuub grond gebracht. De grond die we nu nog niet nodig hebben wordt in de achterste wei opgeslagen.

Blije ganzen

Op 1 november 2010 wordt een begin gemaakt met het vernieuwen van het raster om het ganzenweitje. De ganzen moeten weer een paar dagen in de kooi logeren. We zetten de kooi onder de kap achter het huis in de aanhanger, zodat ze geen last hebben van de werkzaamheden, maar ook niet van de honden, die graag aan de ganzen willen snuffelen.

Na een week is het raster klaar mogen Ducky en Darwin weer in hun eigen weitje. En oh, wat zijn ze blij!

Opknappen land na sloop stal

Als de oude stal is gesloopt op 5 oktober 2011 wordt het lege land opgehoogd en er worden een poel en paden aangelegd. In november 2011 is al het grondwerk klaar.

Hopen zand liggen klaar in kuilen voor een stuk verharding in de wei en een berg granulaat voor op de paden. Hier zijn de kabel van de electiciteit te zien en de slang voor het water, die bewaard zijn gebleven uit de oude stal.

De blauwe klei en het zand voor over het granulaat van de paden.

De poel en de slootjes

Een aantal dingen moeten nog worden gedaan: de paden afmaken met granulaat en zand, het hekwerk plaatsen, de planten poten in de houtsingel, de verharding aanleggen in de weides, de weides frezen en het gras inzaaien.

Boomgaard

Op 16 januari 2012 is de boomgaard opnieuw aangeplant. Tijdens het ophogen van de wei werden de bomen opgekuild. Een appel en een peer (Jut) zijn doodgegaan en daarom hebben wij er een Kweepeer, een Mispel en een Juttepeer bij gekocht. Een pruim hebben we in het toekomstige hakhoutbosje geplant. Nu is de boomgaard weer compleet.

Het land ingericht

Op 21 april 2012 is het land bij ons huis klaar: de hekken zijn geplaatst, het gras is ingezaaid, de houtsingels zijn ingeplant, de grasbetontegels voor de voederplaatsen zijn gelegd in de hoeken van de weides, de hoogstambomen zijn weer in de boomgaard gepoot en de paden zijn aangelegd. Alles kan nu gaan groeien!

De poel in de zomer


augustus 2012

Sloten maaien

Op 22 september 2012 laten we de sloten op en rond ons land maaien. Dan ziet het er allemaal weer netjes uit.

Waterplanten

Op 27 oktober 2012 krijgen we waterplanten en die planten we in de grote poel.

Fruit

De kleine fruitboompjes dragen dit jaar veel vrucht.De takken buigen om onder het gewicht van het fruit.


september 2013

 


Laatste update: 24 oktober 2015